Главна страница

ВРЕМЕНАТА НА НАМАЗА


 Има пет задължителни всекидневни молитви - намаз. Това са: Сутрешен, Обеден, Следобеден, Вечерен и Нощен намаз. Всеки един от те­зи намази има свое определено време. Нужно е всеки намаз да се изпълнява в рамките на своето време. Както кланянето на намаз преди опеределеното му време не е позволено, така и оставянето му за след определеното му време без причина също е голям грях.

Защо ни е повелено да се молим по пет пъти на ден? Какво всъщност представляват часовете, отредени за молитви?

Share this