Главна страница

ВРЕМЕНА, ПРЕЗ КОИТО Е НЕПРЕПОРЪЧИТЕЛНО КЛАНЯНЕ НА НАМАЗ


 В някои определени времена от деня нито фарз намаз, нито ваджип намаз, нито пък нафиле намаз са одобрени да се кланят. Те се наричат мекрух(неодобрени, нежелателни) времена. Те­зи времена са три:

1)  След изгрев слънце. (около 40 минути)

2)  Преди пладне. (около 40 минути преди слънцето да достигане връхната си точка)

3} Преди залез. (около 40 минути)

Ако не е бил извършен фарзът само на следоебедния намаз за деня, тогава той се кланя и преди залез слънце.

Share this