Главна страница

НАЧИН НА КЛАНЯНЕ НА ПЕТОКРАТЕН НАМАЗ


 За да бъде намазът точен и съобразно религиозните предписания, трябва да се спазват фарзовете, ваджипите и сюннетите; старателно да се предпазва от нарушаващи намаза неща, както и от действия, които са мекрух в намаза.

Share this