Главна страница

НЕЩА, КОИТО НАРУШАВАТ НАМАЗА


 1)  Говорене в намаза.

2) Ядене или пиене на нещо.

3) Да се смее (на глас) доколкото човекът (сам) да се чуе (Ако се смее така, че намиращите се при него да чуват, тогава и абдестьт му се разваля).

4) Даване или приемане на поздрав.

5) Обръщане гърдите си от Къблето.

6)  Плачене за земни неща, охкане поради болка (Плаченето поради страх от Аллах не нарушава намаза

7)  Кашляне без да е предизвикано от непредразположеност (Нор­малното идване на кашлица, независещо от човека, не разваля намаза).

8)  В намаза (по време на намаза) опит да се върши нещо.

9) Духане на нещо.

10)  Погрешното четене на Корана, от което се нарушава смисълът.

11) Да се чете знамение (стих от Корана) гледайки Мусхафа (Да се чете айет (знамение), гледайки от страниците на Корана).

12) По време на намаз да се разваля абдестьт.

13) Лице, направило тейеммюм (при липса на вода, вземане на абдест или изкъпване с чиста пръст), в намаза да види вода; свършва време­то на месха.

14)  Изгряване на слънцето по време на сутрешния намаз.

15) Кланяне намаз на една редица с джемаат на жени и мъже, без да има между тях някаква завеса.

16) откриване на места (от тялото), които се налага да бъдат покри­ти и това открито положение да продължи до време, колкото да се пра­ви един рукюн.

17) В седжде без да опира носа си, да опира само челото си.

Share this