Главна страница

105. СУРА АЛ-ФИЛ (СЛОНЪТ)


 Меканска. Съдържа 5 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Не видя ли [о, Мухаммед] как постъпи твоят Господ с владетелите на слона?

2.  Не превърна ли Той коварството им в заблуда?

3.  И изпрати срещу тях ята от птици,

4.  които ги замеряха с камъни от печена глина.

5.  И ги стори да приличат на проядени листа.

(В тази сура Аллах дал на съдружаващите араби поука. Той им съобщил за трагичните последици от оскверняването на храма ал-Кааба, който е смятан за свещено място още от епохата  преди Исляма. Онези, които разбрали поуката, станали мюсюлмани, а които се поддали на сатаната, ги сполетяло нещастие.)

Share this