Главна страница

106. СУРА КУРАЙШ (КУРАЙШ)


 Меканска. Съдържа 4 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Заради обичая на Курайш,

2.  техния обичай да пътуват зиме и лете,

3.  нека служат на Господа на този Дом,

4.  който им даде храна срещу глада и сигурност срещу страха!

(“Обичая” може да се преведе и като “договора”, тъй като Курайш сключили договор с владетелите на съседните страни (Сирия, Персия, Йемен, Абисиния), които осигурявали безопасност на меканските търговски кервани през обичайните две пътувания – зиме и лете. И още – същата дума означава и “подготовка” [за пътуванията], и “свързване” [на зимното и лятното пътуване].)

Share this