Главна страница

109. СУРА АЛ-КАФИРУН (ОТРИЧАЩИТЕ)


 Меканска. Съдържа 6 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кажи [о, Мухаммед]: “О, отричащи,

2.  аз не служа на това, на което вие служите,

3.  и вие не служите на това, на което аз служа.

4.  И аз не ще служа на това, на което вие сте служели,

5.  и вие не ще служите на това, на което аз служа.

6.  Вие си имате своята религия и аз имам своята религия.”

Share this