Главна страница

110. СУРА АН-НАСР (ПОДКРЕПАТА


 Низпослана е в Мина  при Прощалното поклонение хадж. Смятат я за мединска и е последната низпослана сура. Съдържа 3 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Когато е дошла подкрепата на Аллах и победата,

2.  и си видял хората да встъпват на тълпи в религията на Аллах,

3.  прославяй своя Господ с възхвала и Го моли за опрощение! Той винаги приема покаянието.

Share this