Главна страница

112. СУРА АЛ-ИХЛАС (ПРЕЧИСТВАНЕТО)


 Меканска. Съдържа 4 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кажи [о, Мухаммед]: “Той е Аллах – Единствения,

2.  Аллах, Целта [на всички въжделения]!

3.  Нито е раждал, нито е роден,

4.  и няма равен Нему.”

(Едно от Най-прекрасните имена на Аллах Всевишния – ас-Самад – тук е преведено като “Целта [на всички въжделения]”, но в неговото съдържание се влагат няколко значения – Той е Онзи, към Когото тварите се обръщат в нужда; Той е Всевечния, Който ще просъществува и след края на Вселената; Той е Върховният Повелител, Който не се подчинява на никого, а всички на Него се подчиняват; Той не се нуждае от храна и питие за разлика от Неговите творения.)

Share this