Главна страница

114. СУРА АН-НАС (ХОРАТА)


 Меканска. Съдържа 6 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кажи [о, Мухаммед]: “Опазил ме Господа на хората,

2.  Владетеля на хората,

3.  Бога на хората,

4.  от злото на шепнещия съблазни [сатана], побягващия,

5.  който нашепва в гърдите на хората,

6.  [сатана] от джиновете и от хората!”

Share this