Главна страница

79. СУРА АН-НАЗИАТ (ИЗТРЪГВАЩИТЕ)


 Меканска. Съдържа 46 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кълна се в изтръгващите [душите] с все сила

2.  и в изваждащите [ги] нежно,

3.  и в спускащите се бързо,

4.  и в гонещите се в надпревара,

5.  и в изпълняващите повелите!

(Аллах Всевишния се кълне в Своите ангели, натоварени с различни задължения. Неговата клетва е израз на тържествено утвърждаване.)

6.  В Деня, когато [се протръби с първия Рог] ще се разтърси тресящата се [вселена],

7.  ще последва второто [протръбяване].

8.  Някои сърца в този Ден ще тръпнат.

9.  Погледите им ще бъдат сведени.

10.  Ще кажат: “Нима ще бъдем върнати към предишното,

11.  нима, след като станем изгнили кости?”

12.  Ще кажат: “Това тогава е завръщане със загуба.”

13.  То е само едно протръбяване 

14.  и ето всички    възкръснали!

15.  [О, Мухаммед], стигна ли до теб разказът за Муса?

16.  Когато неговият Господ го призова в свещената долина Тỳа:

17. “Иди при Фараона! Той престъпи.

18.  И кажи: “Не ще ли се пречистиш,

19.  да те напътя към твоя Господ и да се побоиш?””

20.  И му показа [Муса] най-голямото знамение.

21. И взе го за лъжа, и се възпротиви.

22.  После се отвърна с упорство.

23.  И насъбра [хората си], и прогласи.

24.  Каза: “Аз съм вашият господ, върховният.”

25.  И Аллах го сграбчи с наказание в отвъдния и в долния живот.

26.  В това има поучение за всеки богобоязлив.

27.  Вие ли сте по-трудни за сътворяване, или небето? Той го съгради.

28.  Въздигна неговия свод и го изравни,

29.  и потъмни нощта му, и изведе утрото му,

30.  и земята след това разпростря.

(В знамението се разкрива едно от научните чудеса на Корана, тъй като на арабски глаголът “разпростря” (даха) има и значение на “заобли се като яйце”.)

31.  Извади от нея водите и пасбищата й,

32.  и планините поби

33.  за ползване от вас и от вашия добитък.

34.  И когато настъпи Голямото прииждане,

35.  тогава в Деня човек ще си припомни за какво се е старал,

36.  и Адът ще бъде показан на всеки, който вижда...

37.  За който е престъпвал

38.  и е предпочел долния живот,

39.  обиталището е Адът.

40.  За който се е страхувал да не застане пред своя Господ [с грях] и е въздържал душата от страстта,

41.  обиталището е Раят.

42.  Питат те [о, Мухаммед] за Часа: “Кога ще настъпи?”

43.  Какво [знание имаш] ти да го споменеш?

44.  При твоя Господ е пределът му.

45.  Ти си само предупредител за всеки, който се страхува от него.

46.  В Деня, когато го видят, те сякаш ще са пребивавали само една привечер или утрин.

Share this