Главна страница

84. СУРА АЛ-ИНШИКАК (РАЗЦЕПВАНЕТО)


Меканска. Съдържа 25 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Когато небето се разцепи

2.  и се вслуша в своя Господ, и се подчини,

3.  и когато земята бъде разстлана,

4.  и изхвърли онова, което е в нея, и се опразни,

5. и се вслуша в своя Господ, и се подчини...

6.  О, човече, ти се напрягаш с усилие към своя Господ и ще Го срещнеш.

(Усилието, което човек полага, е цялостната човешка дейност    и добрините, и злините.)

7.  А от онзи, чиято книга [за делата] му се даде в десницата,

8.  ще се потърси лека сметка

9.  и ще се завърне при своите хора [в Рая] щастлив.

10.  А онзи, чиято книга му се даде откъм гърба,

11.  той ще зове за [своето] унищожение

12.  и ще гори в пламъци.

13.  Той бе сред своите хора щастлив [на земята],

14.  той предполагаше, че не ще се завърне [при Нас].

15. Да, неговият Господ бе над него зрящ.

16.  Но не! Кълна се в заревото

17.  и в нощта, и в онова, което тя събира,

18.  и в луната, когато се изпълни –­

19.  ще преминавате от положение в положение.

20.  Какво им е, та не вярват

21.  и когато им се чете Коранът, не се покланят доземи в суджуд?

22.  Да, отричащите опровергават.

23.  Но Аллах най-добре знае какво потулват.

24.  И възвести ги за болезнено мъчение

25.  освен онези, които вярват и вършат праведни дела! За тях има безспирна награда. 

Share this