Главна страница

86. СУРА АТ-ТАРИК (ВЕЧЕРНИЦАТА)


 Меканска. Съдържа 17 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кълна се в небето и във Вечерницата!

2.  А откъде да знаеш ти какво е Вечерницата? –­

3.  Звездата с пронизваща светлина.

(Някои тълкуват “Вечерницата” като “нощния посетител”, други – като “Зорницата”, трети – като “планетата Сатурн”, а също – “Сириус”, “Плеяда” или кометите. Това е олицетворение на звездите, които пронизват нощния мрак.)

4.  Над всяка душа има надзорник.

5.  И да погледне човекът от какво бе сътворен!

6.   Бе сътворен от изтласкваща се вода,

7.  която излиза измежду гръбнака и ребрата.

8.  Способен е Той да го върне –

9.   в Деня, когато ще бъдат изявени тайните

10.  и не ще има той нито сила, нито избавител.

11.   Кълна се в небето, от което вали,

12.  и в земята, която се разпуква,

13.  че това е слово разграничение.

14.  А не е шега.

15.  Те замислят с умисъл.

16.  И Аз замислям с умисъл.

17.  И дай отсрочка на отричащите, отсрочи ги за кратко!

Share this