Главна страница

91. СУРА АШ-ШАМС (СЛЪНЦЕТО)


 Меканска. Съдържа 15 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кълна се в слънцето и в неговото сияние,

2.  и в луната, която го следва,

3.  и в деня, който го изявява,

4.  и в нощта, която го покрива,

5.   и в небето, и в Онзи, Който го е съградил,

6.  и в земята, и в Онзи, Който я е разпрострял,

7.  и в душата, и в Онзи, Който я е създал

8.  и й е разкрил нечестивостта и богобоязливостта й!

9.  Сполучва онзи, който я пречиства.

10.  А губи онзи, който я омърсява.

11.  Самудяните опровергаваха поради своето непокорство.

12.  Когато най-злосторният от тях се втурна към камилата

13.  и пратеникът на Аллах [Салих] им каза: “Това е камилата на Аллах и нейният водопой!”,

14.  ала го опровергаха и я заклаха, – тогава техният Господ ги унищожи заради греха им – поравно.

15.  Не се страхува Той за последствието.

(Вж. 7: 73)

Share this