Главна страница

94. СУРА АЛ-ИНШИРАХ (РАЗТВАРЯНЕТО)


 Меканска. Съдържа 8 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Не разтворихме ли Ние твоята гръд  [о, Мухаммед]?

2.  И снехме от теб бремето,

3.  което тегнеше на гърба ти.

4.  И възвисихме твоето споменаване.

5.  С трудността идва и леснина.

6.  Да, с трудността идва и леснина.

7.  И когато приключиш, [пак] се труди усърдно,

8.  и на своя Господ се посвещавай!

Share this