В сура Я-Син айет 80 Аллах (С.Т.) казва: "Онзи, Който стори за вас огън от зеленото дърво, и ето ви – от него палите!”. За кое или какво дърво говори тук Аллах Теаля?