Как е по-правилно да се измиват краката при абдест?

By:

Mar 15, 2013