Главна страница

Какви са изискванията за облеклото на жената според исляма?


   Относно вида на облеклото в нашата религия не е установен определен начин на обличане. Няма указание, че трябва да се носят определени дрехи. Ислямът не е определил начин на обличане, но за сметка на това е установил принципи, норми и правила на обличане.

   Съществуват четири принципа, които трябва да се съблюдават:

  1. Облеклото трябва да покрива забранените части.

  2. То не трябва да бъде тясно, т.е. не трябва да очертава линиите на тялото. Ако дрехата очертава по-малко или повече тялото, то тази дреха не отговаря на ислямските изисквания.
  3. Дрехата не бива да е прозрачна.
  4. Не трябва да символизира друга религия. 

   Бих искал да обърна внимание на второто изискване, че дрехата не трябва да е тясна и не трябва да очертава линиите на тялото.

   Критерий за широта на дрехата е да е широка дотолкова че, ако една жена е бременна в третия месец това да не си личи от дрехата.

  В един от хадисите си Пратеникът (с.а.с) казва: „Ще дойдат такива времена, че жените ще са облечени, но в същото време ще са голи“