Главна страница

Какво означава джилбаб и задължително ли е то за мюсюлманката?


    „Джилбаб“ е връхна дреха, за която се споменава в сура „Ахзаб“. В този айет (знамение) се казва:

   „О, пророче, кажи на съпругите си и на дъщерите си, и на жените на вярващите, да спускат върху себе си покривалото.“

   Джилбаб е връхна дреха, която покрива едновременно главата и останалата часто на тялото, при което се оставя отвор от средата на челото до средата на носа. И в случай че по-добре покрива тялото отколкото забрадката и мантото, може да се каже че носенето му е препоръчително.