За нас

 Целим

Целим да отговорим на въпроси, които хората имат във връзка с исляма. Днес, когато много се пише и говори да много теми, свързани с исляма, стана задължение за мюсюлманите да информират правилно хората. С тази цел и ние, възползвайки се от достоверни ислямски източници и специалисти в областта си, се опитваме да помогнем на хора, които имат въпроси, като целта на сайта ни е да спечелим задоволството на Аллах и да отговорим на въпросите на хората, в рамките на възможностите ни.

 

Нашата цел

Нашата цел е сайтът да се превърне в достоверен източник на информация по всякакви въпроси, свързани с исляма, и да бъде достъпен на всички световни езици.

 

Нашата история

Във време, когато интернет започва да се превръща в средство за комуникация, достигащо до много големи маси в световен мащаб, група академици започнаха работа върху сайт на турски език "Sorularla İslamiyet" (Ислямът във въпроси) през 2002 г., целейки да предотвратят антиислямските мнения в интернет пространството и с убеждаващи методи да обяснят на хората истинския ислям и истината за исляма. След 2003 г. сайтът започна да работи професионално с екип от специалисти, академици, редактори и техници.

От 2005 г. бяха пуснати и сайтовете на английски "Islam Answering" (Отговори за исляма) и "Questions on Islam" (Въпроси за исляма).

От 2009 г. започнаха да работят и два нови сайта – "Ислам Вопроси" на руски и "Въпроси Ислям" на български.

 

Собственик на сайта

Сдружение за наука и развитие

(Bilim ve Gelişim Derneği)

Read 5.123 times
SIMILAR QUESTIONS