Поддържане на роднинските връзки (Съла-и рахим) - /4.1/

4.1.  "О, хора, бойте се от своя Господ, Който ви сътвори от един човек и сътвори от него съпругата му, и от двамата намножи мъже и жени. И бойте се от Аллах, с Чието име се умолявате един друг, и от [прекъсване на] родствата! Наистина Аллах ви наблюдава."

   Самият факт че...

Терористичните атаки и Ислямът

   Мюслюманинът не може да бъде терорист, както и терористът не може да е истински мюслюманин.

 Ислямът е религия на снизходителността, в която човешкото...

Колко време е нужно, за да се изчисти организма от свинско, вино и алкохол? И приемането на подобни забранени храни и напитки, възпрепятства ли приемането на ибадетите (богослуженията) ни?

Скъпа сестро,

...
Какви са изискванията за облеклото на жената според исляма?

   Относно вида на облеклото в нашата религия не е установен определен начин на обличане. Няма указание, че трябва да се носят определени дрехи. Ислямът не е определил начин на обличане, но за сметка на това е установил принципи, норми и правила на...

Какво означава джилбаб и задължително ли е то за мюсюлманката?

    „Джилбаб“ е връхна дреха, за която се споменава в сура „Ахзаб“. В този айет (знамение) се казва:

   „О, пророче, кажи на съпругите си и на дъщерите си, и на жените на вярващите, да спускат върху себе си покривалото.“

   Джилбаб е връхна дреха, която покрива едновременно...

Имали определени изисквания относно цвета на забрадката?

    Друга тема, засягаща женското облекло, е предпочитанието към цветовете. Тъй като облеклото не трябва да привлича внимание, трябва да се предпочитат непривличащи внимание цветове.

    Майката на вярващите Айше (р.а.) е отправила дуа за мюсюлманките, казвайки:

...
Какво е становището на исляма относно парфюмирането на жената?

     В това отношение Мухаммед (с.а.с.) в един от хадисите си е казал: „Ако жена се парфюмира и чужд мъж усети уханието на парфюма й, то тази жена никога няма да усети аромата на дженнета.“

   Разбира се правят изключение онези, които се покаят пред Всевишния и се поправят.

...
Разрешено ли е жената да си скубе веждите?

   Ако една жена има нормални вежди и ги оскубе, за да изглежда по-красива, то това деяние е забранено. Но, ако има хормонално разтройство, поради което е налице прекомерно окосмяване, й е позволено да се приведе в норамален вид.

Aбсолютното и всеобхватно проявление на Господните дела

   Действието на тази истина се наблюдава в цялата вселена и намира абсолютна и всеобхватна изява, без тези дела да се ограничават от друго освен от Господната мъдрост, Божията воля и...

Източникът на цялото падение на нравите и сриване на ценностите, до което човечеството е стигнало в социалния си живот.

 Две заключения са източникът на цялото падение на нравите и сриване на ценностите, до което човечеството е стигнало в социалния си живот, и те са изворът на всички тревоги и безпокойства. Тези заключения са:

...