Aбсолютното и всеобхватно проявление на Господните дела

Действието на тази истина се наблюдава в цялата вселена и намира абсолютна и всеобхватна изява, без тези дела да се ограничават от друго освен от Господната мъдрост, Божията воля и способностите на проявленията. Случайното стечение на обстоятелствата, бездушната природа, сляпата сила, безжизнените причини и разпилените елементи нямат отношение и не биха могли да се намесват в делата, които се отличават с изключителна точност, балансираност и мъдрост, и се извършват с пълна проницателност, жизненост, ред и стабилност. Причините са само външно покривало, използвано от действената мощ на Владетеля на могъществото и подчинено на Неговата заповед, воля и сила.

Тук бихме искали да разясним три от хилядите примери за Господните дела измежду посочените в три последователни и взаимосвързани коранични знамения от сура Ан-Нахл. Въпреки че всяко от тези дела съдържа безчет тънкости, ще споменем само три от тях.

Първото знамение: “И внуши твоят Господ на пчелите: “Вземете си жилища сред планините...” (16: 68)

Да, по своята природа и функция пчелата е толкова внушително чудо на Господното могъщество, че на нея е назована цяла сура от Свещения Коран. Така е, защото в твърде малката глава на тази машина за мед са записани пълните програми за изпълнението на значимата й функция, освен това и в стомаха й е разположена и узрява най-хубавата и сладка храна, и в жилото й е избрано подходящо място за слагането на отрова, която убива и унищожава живи същества, без да влияе на останалите телесни органи. Всичко това не би могло да се направи иначе освен с невероятна точност и знание, с пределна мъдрост и воля, с крайна балансираност и ред. Абсолютно е изключено в подобни уникални дела да се намесва нещо неодушевено, лишено от ред и баланс, като например мъртвата природа или сляпата случайност.

Така в това Божие майсторство забелязваме три чудеса и виждаме това Господно дело да се появява също по всички кътчета на планетата. Неговото възникване и абсолютна всеобхватност, със същата мъдрост, същата точност и същата отмереност, по същото време и по същия начин, очевидно доказва единството и потвърждава единобожието.

Второто знамение: “И в добитъка има поука за вас. Даваме ви да пиете от онова, което е в стомаха му помежду нечистотии и кръв - чисто мляко, приятно за пиещите.” (16: 66)

От тази Божия повеля извират поуки и уроци. Да, чистото бяло мляко, хранително и сладко, се добива от фабриките, поместени в майчините вимета, главно на кравите, камилите, козите и овцете, и обилно се лее сред изпражнения и кръв, без да се смесва с тях или да се замърсява. Засаждането в сърцата на майките на нещо по-сладко и от млякото, по-прелестно, по-приятно и по-ценно от него, а именно нежността и състраданието, които достигат границата на саможертвата и себеотдаването, неизбежно се нуждаят от такава степен на милосърдие, мъдрост, знание, могъщество, избор и точност, която абсолютно изключва да е дело на случайно стечение на обстоятелствата, на заблудени елементи и слепи сили. Общовалидността на това Господно майсторство, всеобхватността на това Божие дело и неговото проявление със същата мъдрост, същата точност, същата чудодейност, по едно и също време, по един и същ начин, в сърцата и виметата на хилядите майки от различни видове, по цялата земя, дава очевидно доказателство за единството и аргументира единобожието.

Третото знамение: “И от плодовете на палмите и гроздето взимате опияняваща напитка и хубава храна. В това има знамение за хора проумяващи.” (Коран, 16: 67)

Това коранично знамение насочва погледа и вниманието към палмите и гроздето, и човек забелязва, че в тези два плода се съдържа велико знамение за умните хора и блестящо доказателство за единобожието. Да, споменатите два плода са храна и препитание, раждани от дърво и служещи като източник за производство на множество сладки хранителни продукти, въпреки че виреят в суха почва и растат на безводна земя. Да, всеки от тях е едно от чудесата на Божието могъщество и едно от необичайните проявления на Господната мъдрост. Всеки от тях е фабрика за производство на захар и десерти, цех за медена напитка и произведение, създадено с толкова чувствителен прецизен баланс и съвършен ред, с толкова мъдро майсторство и пълна изкусност, че всеки, който притежава и най-малкия разум, и има очи, е принуден да каже: “Онзи, Който ги е сътворил така, е създал и цялата вселена.” С очите си например виждаме как на дребната и слаба лоза висят близо двайсетина грозда, всеки от които носи по стотина прелестни зърна и мехчета с медена напитка, покрити с тънка, нежна, обагрена и сияеща кожица, а в меката си вътрешност съдържат твърди семки, носещи историята на живота и програмата им. Да, сътворяването на всичко това и подобни на него безброй и безчет форми и варианти по повърхността на цялата земя и със същата точност и същата мъдрост, както и създаването на тези необичайни и чудни произведения на изкуството в множество шедьоври по едно и също време и един и същ начин, очевидно аргументира, че Онзи, Който извършва това дело, не е друг освен Творецът на всяко нещо, и че след като изисква подобна абсолютна мощ и върховна мъдрост, то не би могло да е дело на друг освен на този преславен Творец.

Да, сляпата сила, мъртвата природа и разпръснатите неориентирани причини не биха могли да управляват и да се намесват в прецизния чувствителен баланс, върховното майсторство и мъдрия порядък на това изкуство, а само служат и са подчинени на Господна воля в Господните дела. Те са единствено пасивни и послушни изпълнители, и дори са само покорни завеси и воали в Ръката на Преславния.

И както тези три знамения посочват три истини, и всяка от тях аргументира единобожието с три тънкости, съществуват безчет Господни дела и безброй проявления на Господните разпоредби, които съвкупно и без изключение доказват и правдиво свидетелстват за единствеността на Единия, Единосъщия, Владетеля на величието и щедростта.  

Из "Великото знамение"

Read 5.726 times
In order to make a comment, please login or register
SIMILAR QUESTIONS