Имали определени изисквания относно цвета на забрадката?

    Друга тема, засягаща женското облекло, е предпочитанието към цветовете. Тъй като облеклото не трябва да привлича внимание, трябва да се предпочитат непривличащи внимание цветове.

    Майката на вярващите Айше (р.а.) е отправила дуа за мюсюлманките, казвайки:

  „Когато бе низпослан айетът за покриването на мюсюлманката, в този момент жените, въпреки че нямаха забрадки, разкъсаха дрехите си и с част от тях покриха главите си. Сякаш върху главите им бяха кацнали черни птици. Изведнъж улиците на Медина се изпълниха с тъмни тонове. За да не привличат внимание, жените не вървяха по средата на пътя и не пречеха, а тихичко и лекичко отиваха там, където искаха.“ Това е повелята. Цветовете, които от далече привличат внимание, не са предпочитани в исляма.

Read 2.551 times
SIMILAR QUESTIONS