Какво е становището на исляма относно парфюмирането на жената?

     В това отношение Мухаммед (с.а.с.) в един от хадисите си е казал: „Ако жена се парфюмира и чужд мъж усети уханието на парфюма й, то тази жена никога няма да усети аромата на дженнета.“

   Разбира се правят изключение онези, които се покаят пред Всевишния и се поправят.

   Ако жената иска да се парфюмира, трябва да го направи така, че чуждите мъже да не усетят уханието й. 

Read 1.022 times
SIMILAR QUESTIONS