Колко време е нужно, за да се изчисти организма от свинско, вино и алкохол? И приемането на подобни забранени храни и напитки, възпрепятства ли приемането на ибадетите (богослуженията) ни?

Скъпа сестро,

   Според информацията давана от някои изследователи, човешкия организъм, се пречиства от вещества като вино, алкохол и подобни опияняващи вещества едва след десет дни.

   А според друга група изледователи това става едва след 40 дни. Някои предадени хадиси като " Не му е приета молитвата (намазът) за 40 дни, на онзи който е употребил алкохол" (Несаи, Ешрибе, 43), подкрепят това мнение.

   А относно свинското месо, и другите хранителни вещества, те остават в организма определен период, разграждат се по клетките в организма, и впоследствие биват изхвърлени от него. В общия случай хранителните вещества биват изхвърлени от организма в рамките на 1 до 3 дни.

   Отделно от това не само за хранителните вещества влизащи в организма има подобни предания като гореспоменатото, а също така и за някои грехове.

   "Който посети астролог, предсказател или подобен човек правещ предсказания за бъдещето, и го пита нещо (с цел научаване), намазът му не бива приет 40 нощи. " (Муслим, Селям, 125)

   Тук от числото "40" е възможно да се има предвид множественост или многобройност или да се крие и друга мъдрост за която да не знаем.

   Сред учените е прието, че значението на изразът "не му се приема намазът", означава че не получава пълната награда за своето богослужение. И всъщност изпълнения намаз е валиден, и няма нужда да се отслужва като пропусната молитва, намазът от тези 40 дни. (Невеви, ел-Минхач 14; Шерху сахихи Муслим 227)

   В заключение, виждаме че всеки грях извършен чрез приемане на храна или по друг начин, е носител на духовна болест или причинител на други духовни вреди. Поправянето на тези вреди и заздравяването от тези вируси отнема време, и от тази гледна точка е необходимо, да страним от греховете и да бъдем изключително внимателни. 
 

 Със селям и дуа

Read 7.561 times
SIMILAR QUESTIONS