„Какво печелим, когато живеем по начина, повелен ни от Бог? Какво губим, когато правим нещата, които Той ни забранява?”

 “Аллах изкупи от вярващите душите и имотите им , за да е техен Раят.” (Коран, Сура Покаянието: 111)

Ако искаш да разбереш колко изгодна и благородна търговия е това, човек да продаде душата и имота си на Всевишния Аллах, да Му служи и да бъде воин по Неговия път, тогава изслушай този кратък разказ в образи.

Веднъж един владетел поверил на двама от поданиците си, на всеки от тях, да се грижат за по едно обширно поле с всички необходими машини, апарати, оръжия, животни и т. н. Ала се случила епоха на премазваща война, през която нямало никаква стабилност. Войната или променяла и израждала всичко, или въобще го унищожавала. Тогава в израз на милост и благодеяние владетелят изпратил един от приближените си хора да предаде на двамата следната щедра повеля:

“Продайте ми наличния си имот, който аз ви поверих, и така ще го запазя за вас, за да не отиде на вятъра в това тежко време! Ще ви го върна веднага щом войната вдигне своето бреме и ще ви дам за него скъпа цена, сякаш този оставен ви на съхранение имот е ваша лична собственост. Машините и апаратите, които сега са в ръцете ви, ще работят в моите цехове, под мое име и моя отговорност. Цената им ще се повиши хиляда пъти, а освен това всички печалби ще се връщат у вас. Аз ще поема всички разходи и харчове, защото сте бедни и безпомощни, и не сте в състояние да обезпечавате разноските по техниката. Ще ви връщам всички постъпления и изгоди. И още, ще ви ги оставя да ги използвате и експлоатирате докато настане време за демобилизация. Вие имате пет възможности за печалба в една сделка.     

Ако не ми продадете имота си, всичко, с което разполагате, ще изчезне напълно. Виждате, че никой не може да задържи собствеността си. Ще бъдете лишени от предложената висока цена. Скъпите прецизни апарати, чувствителните мерилки и качествените метали изцяло ще изгубят стойността си, след като не бъдат използвани по най-добрия начин. Вие сами ще носите отговорността за управлението и разходите и ще видите какво ще бъде наказанието за нанасянето на ущърб на поверения ви имот. Това са пет загуби в една сделка. И освен всичко друго продажбата означава, че продавачът се превръща в мой личен и горд воин, който действа от мое име, а не остава обикновен пленник и личност, захвърлена на произвола на съдбата.       

Двамата мъже внимателно изслушали тези хубави думи и тази щедра воля на владетеля. Разумният и уравновесеният измежду тях казал: “Слушам и се подчинявам на волята на владетеля. Съгласен съм за продажбата с гордост и признателност.” А другият, надменният, който се държал като фараон и бил нехаен, си мислел, че неговото поле не ще изчезне никога и не ще го поразят превратностите на съдбата и земните сътресения. Той казал: “Не! Кой е владетелят? Не ще продам собствеността си  и не ще си развалям настроението.”

Минали дни... Първият мъж се издигнал до положение, за което всички хора му завиждали. Той живеел сред разкош в двореца на владетеля, наслаждавал се на любезните му дарове и се излежавал на диваните на неговите благодеяния. А другият бил подложен на най-злощастни изпитания дотолкова, че всички хора го оплаквали за положението му. Въпреки това те казвали: “Заслужил си го е!”, защото сам е изпаднал в ситуацията на горчивото наказание  като възмездие за сторената грешка. И нито настроението му се запазило, нито собствеността му.

О, ти, моя надменна душа! Погледни през бинокъла на тази история лицето на очевидната истина! Владетелят е Владетелят на вечността и безсмъртието. Той е твоят Господ и Творец. Полето, машините, апаратите и теглилките са притежаваните от теб в земния живот тяло, дух и сърце със съответните им свойства: слух, зрение, разум и въображение, тоест всички явни и скрити сетива. Знатният пратеник е нашият водач Мухаммад, Аллах да го благослови и с мир да го дари. Ясната повеля на владетеля е Свещеният Коран, който обявява продажбата и печелившата търговия в следното знамение:

 “Аллах изкупи от вярващите душите и имотите им , за да е техен Раят.” (Сура Покаянието: 111)

Тревожното поприще и разрушителната война е положението на този свят, където няма нито покой, нито стабилност. Всичко там са превратности, които настойчиво натрапват на хората този въпрос: “Всичко, което притежаваме, не пребъдва и не остава в ръцете ни, а изчезва и се изгубва от нас. Няма ли разрешение за това? Не е ли възможно вечността да замести тленността?”

Докато човек е потънал в този размисъл, изведнъж се чува ехото на небесния Коран, което отеква по хоризонтите и му казва с горното знамение: “Да, има лек за тази болест, nри това той е приятен и съдържа пет възможности за велика печалба.”

Въпрос: И какъв е този лек?

 Отговор: Повереното да се продаде на истинския му Собственик. В тази продажба се съдържат пет възможности за велика печалба от единствена сделка.

Първата печалба. Тленното имущество придобива вечност, защото когато стопяващият се живот бъде дарен на Вечноживия, Вездесъщия, Пребъдващия вовеки, и отдаден по Неговия път, пътя на Преславния, той се превръща във вечен и безсмъртен живот. Тогава минутите на живота ще дадат зрели плодове и цветове на сияйно щастие в Света на вечността, както и семената външно увяхват, но от тях покълват цветове и класове.

Втората печалба. Цената е Раят.

Третата печалба. Цената на всеки орган и сетиво нараства и се покачва хиляда пъти. Разумът, например, е орган и инструмент. Ако не го продадеш, братко, на Аллах и не го използваш по Неговия път, а го отправяш по пътя на страстите и на душата, той ще се превърне в злощастен, тревожен и безпомощен орган, защото ще те обременява със скръбните болки на миналото и заплашителните ужаси на бъдещето, и ще се принизи до крайно вреден и злощастен инструмент. Нима не виждаш как разпътният бяга от реалностите на живота си и затъва в удоволствия или пиянство в опит да се избави от тревогите на своя разум? Ала ако разумът бъде продаден на Аллах и се използва по Неговия път или за Него, той ще бъде прекрасен ключ, с който ще се отключват безбройните хранилища на Божието милосърдие и съкровищата на Господната мъдрост. Накъдето и да погледне и каквото и да помисли, човекът с такъв разум ще вижда Божията мъдрост във всяко нещо, във всичко съществуващо и във всяко събитие. Той ще наблюдава Божието милосърдие в пълен блясък над цялата вселена и така разумът ще се издигне до степента на Господен пътеводител, който подготвя неговия притежател за вечното щастие.

Окото, например, е сетивен орган, чрез който духът съзерцава този свят. Ако не го използваш по пътя на Аллах, а в угода на душата и на страстите, чрез гледането на някои красиви, но мимолетни и изчезващи картини, то ще се принизи до равнището на слуга и долен сводник за възбуждане на душевни страсти и любов. Ала ако го продадеш на всепроницателния му Творец и го използваш за дела, които Му се нравят, тогава окото ще чете голямата книга на битието и ще вниква в нея, ще наблюдава чудесата на Господното изкуство на този свят. И то ще бъде, сякаш е пчела сред цветовете на Божието милосърдие в земната градина, и от меда на поуките, знанието и обичта в сърцето на вярващия ще се просмуква светлината на свидетелството (шахада), че няма друг бог освен Аллах.

И друг пример. Ако не продадеш на премъдрия им Създател вкусовите си сетива, съсредоточени в езика, и ги използваш за своя стомах и своята душа, тогава езикът ще изпадне до равнище на портиер на фабриката на стомаха и на нейния обор. Така стойността му ще се принизи. Ала ако го продадеш на Прещедрия, Дарителя на препитанието, той ще се издигне до по-ложение на квалифициран началник на хранилищата на Божието милосърдие и благодарен инспектор на кухните на Господното могъщество.    

О, разум, осъзнай! Колко голяма е разликата между злополучен инструмент и ключ за съкровищата на творенията? О, око, добре погледни! Колко голяма е разликата между долното сводничество и задълбочаването в Божията библиотека? О, език, вкуси сладост! Колко голяма е разликата между портиер на фабрика и на обор, и началник на хранилището на Божието милосърдие? 

Ако желаеш, братко, съпостави с това и останалите органи и сетива, и ще разбереш, че вярващият наистина придобива качества, които подхождат на Рая, а неверникът придобива същност, която съответства на Ада. Всеки от тях получава това справедливо възмездие само защото вярващият използва чрез своята вяра (иман) повереното му от неговия преславен Творец в името на Аллах и в рамките на одобряваното от Него; докато неверникът е вероломен към повереното му и го използва за своите страсти и за душата си, които подбуждат към зло.

Четвъртата печалба. Човек е слаб, а бедите му са многобройни; и е беден, а потребностите му растат; и е безпомощен, а разходите за оцеляването му са тежки. Ако този човек не се опре на Всевишния и Всемогъщия и не потърси подкрепа от Него, ако не се остави на Неговата воля и не Му се довери, той ще продължи да страда от вечни душевни болки и ще го задушават неговите скърби и безплодният му труд. Това ще го превърне или в скверен престъпник, или в смешен пияница.

Петата печалба. Компетентните хора, онези, които са очевидци, и които са изпитали и разкрили истината, са напълно единодушни, че богослужебните действия, споменаването и прославата на Аллах, извършвани от телесните органи, ако са в рамките на одобряваното от Него, Преславния, се превръщат в сладки и прекрасни райски плодове, и те ще ти бъдат поднесени в момент, когато неистово се нуждаеш от тях.

Read 4.869 times
In order to make a comment, please login or register
SIMILAR QUESTIONS