113. СУРА АЛ-ФАЛАК (РАЗСЪМВАНЕТО)

 Меканска. Съдържа 5 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кажи [о, Мухаммед]: “Опазил ме Господа на разсъмването

2.  от злото на онова, което е сътворил,

3.  и от злото на тъмнината, когато настъпи,

4.  и от злото на духащи по възлите [магьосници],

5.         и от злото на завистник, когато завиди!”

Read 2.327 times
In order to make a comment, please login or register
SIMILAR QUESTIONS