До кога преди излизането на времето за молитва може да се кланя определен намаз?

The Details of the Question

Работя на смени и когато съм втора смяна свършвам работа в 23:10ч., но ми се налага да пътувам много време и докато се прибера вкъщи става 23:50ч. Мисълта ми е, мога ли да правя молитва за ятсъ(нощна молитва) след като знам, че след 10мин. вече ще дойде другият ден?

The Answer

Dear Brother / Sister,

Скъпа сестро,

  С изключение на сутрешната молитва,  краят на времето на всяка молитва е началото на времето за следващата молитва, тук  или тук (извън България) може да проверите времената на молитвите за определен ден от годината. 

   Зора - обуславя началото на времето за сутрешна молитва (сабах намаз)  на текущия ден и края на времето за нощтна молитва (ятсъ намаз) от предходния ден.

   Изгрев - обуславя края на времето за сутрешна молитва за текущия ден.

   Обяд - обуславя началото на времето за обедна молитва (ойлен намаз) на текущия ден.

   Следобяд - обуславя края на времето за обедна молитва на текущия ден и началото на времето за следобедна молитва (икинди намаз) на текущия ден.

    Залез - обуславя края на времето за следобедна молитва на текущия ден и началото на времето за вечерна молитва (акшам намаз) за текущия ден.

   Нощ - обуславя края на времето за вечерна молитва за текущия ден и началото на времето за нощна молитва (ятсъ намаз) за текущия ден, като времето за тази молитва продължава до следващия ден до времето за началото на сутрешната молитва.

   Със селям и дуа,

   Екип vaprosiislam.com

 

Vaprosi İslam

In order to make a comment, please login or register
SIMILAR QUESTIONS