Терористичните атаки и Ислямът


   Мюслюманинът не може да бъде терорист, както и терористът не може да е истински мюслюманин.

Колко време е нужно, за да се изчисти организма от свинско, вино и алкохол? И приемането на подобни забранени храни и напитки, възпрепятства ли приемането на ибадетите (богослуженията) ни?


Скъпа сестро,

   Според информацията давана от някои изследователи, човешкия организъм, се пречиства от вещества като вино, алкохол и подобни опияняващи вещества едва след десет дни.

Какви са изискванията за облеклото на жената според исляма?


   Относно вида на облеклото в нашата религия не е установен определен начин на обличане. Няма указание, че трябва да се носят определени дрехи. Ислямът не е определил начин на обличане, но за сметка на това е установил принципи, норми и правила на обличане.

   Съществуват четири принципа, които трябва да се съблюдават:

Какво означава джилбаб и задължително ли е то за мюсюлманката?


    „Джилбаб“ е връхна дреха, за която се споменава в сура „Ахзаб“. В този айет (знамение) се казва:

   „О, пророче, кажи на съпругите си и на дъщерите си, и на жените на вярващите, да спускат върху себе си покривалото.“

Последно задавани въпроси


 Религиозните науки са светлината на сърцето, а модерните науки са светлината на разума. Когато те се съчетаят, се изяснява истината, а когато се разделят, се пораждат хитрости и съмнения в едното и позорен фанатизъм в другото.