Терористичните атаки и Ислямът


   Мюслюманинът не може да бъде терорист, както и терористът не може да е истински мюслюманин.

Колко време е нужно, за да се изчисти организма от свинско, вино и алкохол? И приемането на подобни забранени храни и напитки, възпрепятства ли приемането на ибадетите (богослуженията) ни?


Скъпа сестро,

   Според информацията давана от някои изследователи, човешкия организъм, се пречиства от вещества като вино, алкохол и подобни опияняващи вещества едва след десет дни.

Какви са изискванията за облеклото на жената според исляма?


   Относно вида на облеклото в нашата религия не е установен определен начин на обличане. Няма указание, че трябва да се носят определени дрехи. Ислямът не е определил начин на обличане, но за сметка на това е установил принципи, норми и правила на обличане.

   Съществуват четири принципа, които трябва да се съблюдават:

Какво означава джилбаб и задължително ли е то за мюсюлманката?


    „Джилбаб“ е връхна дреха, за която се споменава в сура „Ахзаб“. В този айет (знамение) се казва:

   „О, пророче, кажи на съпругите си и на дъщерите си, и на жените на вярващите, да спускат върху себе си покривалото.“

Последно задавани въпроси


 О, моя душа, никога не казвай, че времето се е променило, че епохата вече е друга, че хората са се потопили в земния живот, запленени са от него и са пияни от грижите на съществуването! Защото смъртта не се променя и раздялата не се превръща в оставане, и също не се променя. Човешкото безсилие и бедност също не се променят и дори нарастват. Отпътуването на хората не престава и дори ускорява своя ход, и продължава. И освен това не казвай: “Аз съм като всички хора!”, защото всеки един от тях ще ти е другар единствено до прага на гроба, но не и по-натътък.