Какво е фидйе?

The Answer

Dear Brother / Sister,

   При хора в напреднала възраст и  такива с неизличими болести, чиито слабост и немощ се увеличават с всеки изминал ден и нямат надежда за оздравяване, за да си издължат задължителните (фарз) и наложителни (ваджип) дни на говеене (оруч), дават фидйе за всеки пропуснат ден. Стойността на едно фидйе - както е посочено и в знамение (айет) в Свещения Коран - е на цената с която може да се нахрани един беден човек за един ден, считайки че в рамките на един ден има две хранения.

Фидйетата, могат да бъдат дадени както на един бедняк, така може да се разпределят и между много такива. Може да бъде дадено както по време на месец Рамазан, така и преди или след него. Може да бъде във форма на нахранване на бедняците сутрин и вечер, или под формата на даване на необходимата сума за това, като парите могат да се дадат наведнъж или отделно за всеки ден.

Ако човек е в (гореспоменатото) състояние в което не може да говее (да държи оруч) и в същото време няма достатъчно средства за да изплати фидйе за пропуснатите дни, това което може да направи е да се обърне към Аллах за прошка. Дълга за даване на фидйе е отпаднал от него.

(бел. ред. Стойността на фидйето за 2014г. е 4 лв. за един ден.)

 

Vaprosi İslam

In order to make a comment, please login or register
SIMILAR QUESTIONS