Кефарет или оруч

The Details of the Question

Ако болен човек е на хапчета през 8 часа, кефарет ли да дава или да чака зимните дни, когато денят е кратък, а нощта е дълга, за да си пие хапчетата през нощта и така да може да държи оруч през деня.

The Answer

Dear Brother / Sister,

 Ако цял живот няма възможността да държи оруч (поради хронична болест), то се налага да дава кефарет под формата на фидие, за всеки ден от рамазан в който не се е говяло. При възможност да говее през кратките зимни дни, то тогава се говее през тях.

Размера на споменатото фидие е колкото е размера на садаката фитре, за която всяка година се определя паричен еквивалент от Главно Мюфтийство и за тази година (2012г.) е в размер на 4лв.

Айетите в които тези теми са споманти са следните:

 

2.183.     О, вие, които вярвате, предписано ви е говеенето, както бе предписано и за вашите предшественици, за да се побоите –

2.184.     в определени дни. А който от вас е болен или на път – срокът е през други дни. А за които не могат – откуп: да нахранят човек в нужда. А който по своя воля стори благо, това е най-доброто за него. И да говеете е най-доброто за вас, ако знаете.

 В айетите ясно се споменава, че фидие се налага при болест или старост и при невъзможност за отговяване на пропуснатите дни поради тези причини. При положение, че е платено фидие, но здравословното  състояние на човека се е подобрило достатъчно за да си отговее пропуснатите дни, то тогава се налага отговяване.

Селям и дуа . . .

 

Vaprosi İslam

In order to make a comment, please login or register
SIMILAR QUESTIONS