АБДЕСТ

The Answer

Dear Brother / Sister,

 Абдесгьт е пречистване, което се извършва чрез измиване и навлажняване по съответен (установен) начин на определени части на тялото.

За кланяне на намаз обезателно се взима абдест.

ФАРЗОВЕТЕ НА АБДЕСТА ( фарз - задължителни религиозни предписания)

Фарзовете на абдеста са четири:

1) Измиване на лицето,

2) Измиване на ръцете заедно с лактите,

3) Навлажняване (месх) на една четвърт от главата,

4) Измиване на краката до глезените включително.

Ако един от тези фарзове липсва, абдестът се смята за невалиден. Освен фарзовете, абдестът има и свои сюннети и предписания.

 

МЕКРУХИТЕ НА АБДЕСТА (мекрух - неодобрени, нежелателни дествия)

Неодобрените действия при абдест са следните:

1) Да се използва водата повече отколкото е необходимо;

2) Когато не се налага, да се използва водата по-малко от нормално­то;

3) Силно да се плиска водата по лицето;

4) По време на абдест без причина да се говори;

5) Да се взима абдест на замърсено място;

Човек, който взима абдест трява да се предпазва от тях.

 

НЕЩА, КОИТО НАРУШАВАТ АБДЕСТА

 

Ако едно от долуизброените положения се случи на лице, взело абдест за молитвата "намаз", то този негов абдест се нарушава:

1)  Ако от някое място от тялото му изтича кръв, гной и вода;

2)  Повръщане с пълна уста;

3)  Когато храчи, половината или повече от половината на храчката е кръв;

4)  Когато се ходи по малка или по голяма нужда; при изпускане на газове;

5)  Припадане или пияно състояние;

6)  Смеене по време на намаз (смеенето извън намаза не нарушава абдеста);

7)  Спане.

 

НЕЩА, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗВЪРШАТ БЕЗ АБДЕСТ

Без абдест:

а) не се изпълнява молитвата намаз;

б) не се докосва с ръка Свещения Коран;

в) не се прави Тилявет седжде (четене на Корана);

г)  не се прави таваф на Свещеното Кябе (вид обред на поклонници в Мека).

 

НАЧИН НА ВЗИМАНЕ НА АБДЕСТ          

Проследявайки последователно илюстрациите да научим как се взима абдест:

1)      Най-напред ръкавите се запретват над лактите, след това ако е възможно, се сяда на високо място, обърнато към къбле (посоката към която мюсюлманите се обръщат за молитва (Мека, Храмът Кябе)). Прави се нийет (изказва се намерение) казвайки: "Възнамерявам по волята на Аллах да взема абдест" и се чете "Еузюбилляхими нешшейтанирраджим, бисмилляхир рахманиррахим" (Илюстр.: 1)

(Илюстр.: 1)

 

2) Ръцете се измиват три пъти до кит­ката, като се протриват местата между пръсти­те; ако има пръстен се ръзвижва и се осигурява измиване и под пръстена. (Илюстрб: 2)

 

(Илюстр.: 2)

3) След това с дясната шепа три пъпи се взима вода в устата и се изплаква.(Илюстр.: 3)

(Илюстр.: 3)

4) Пак с дясната шепа се подава вода към носа и се изсеква с лявата ръка, отново три пъти. (Илюстр.: 4)

(Илюстр.: 4)

5) Измива се три пъти цялото лице(под цялото лице се разбира - челото от мястото, където свършват косите до мекото на ушите и под брадата). (Илюстр.: 5)

(Илюстр.: 5)

 

6) След това, три пъти, се измива дясната ръ­ка до лакътя включително. При миене ръката се протрива добре, така че никъде по нея да не остане сухо място. (Илюстр.: 6)

(Илюстр.: 6)

7) По същия начин се измива и лявата ръка. (Илюстр.: 7)

(Илюстр.: 7)

8) Ръцете отново се мамокрят с вода. Вътрешната част на дясната ръка (дясната длан) и пръстите се пос­тавят върху главата и веднъж се пра­ви месх (т.е. навлажнява се главата). (Илюстр.: 8)

(Илюстр.: 8)

 

9) Отново ръцете се намокрят, докато с кутретата на ръцете се прави месх на вътрешната част на ушите, с палците се почиства зад ушите. Това действие се извършва веднъж . (Илюстр. 9)

 

 

(Илюстр.: 9)

 

10)  С външната страна на остана­лите три пръста (и на двете ръце) се навлажнява вратът. (Илюстр.: 10)

 

 

(Илюстр.: 10)

 

11) Три пъти се измива десния крак до глезена включително. Миенето за­почва от върха на пръстите и се по­чиства добре между пръстите. (Илюстр.: 11)

(Илюстр.: 11)

 

12) По същия начин се измива и левия крак. (Илюстр.: 12)

 

 

(Илюстр.: 12)

След приключване на абдеста, на крак (изправен) и обърнат към къбле се чете Келиме-и Шехадет. Така става вземането на абдест, из­пълнявайки фарзовете, сюннетите (правила, наставления на Пророка Мухоммед, от които се ръководят мюсюлманите) и адабите (правилата, предписанията). Има молитви, които се четат при вземане на абдест. Четенето им е желателно. Но и да не се четат, абдестьт пак е изпъл­нен. 

 

 

МЕСХ (НАВЛАЖНЯВАНЕ) ВЪРХУ ПРЕВРЪЗКА

Ако на някое място на тялото поради счупване или рана има прев­ръзка, при абдест и гусюл (изкъпване) тя се отвива и (мястото) се изми­ва. Ако отвиването на превръзката е вредно, няма нужда тя да бъде от­вивана. При този случай намокряйки ръката веднъж се прави месх(навлажняване) върху превръзката.

Ако върху раната има лекарство и няма превръзка, при положение, че измиването на раната няма да навреди, тогава нейното измиване става чрез изливане на вода върху нея. Ако водата може да навреди, то­гава само се прави месх. Ако и месхът може да бъде вреден, тогава и той се изоставя.

 

Vaprosi İslam

Автор:
Vaprosi İslam
Subject Categories:
Read 7.568 times
In order to make a comment, please login or register
SIMILAR QUESTIONS
THE MOST ASKED QUESTIONS