Бихте ли ни дали пояснения относно Хадиса, в който нашият Пророк казва: „Причината за едно деяние се приема наравно с неговия извършител”?

The Details of the Question

***

The Answer

Dear Brother / Sister,

 

Какво Пратеника на Аллах, мир и благослов за него, има предвид под "Причината е като извършителя."?
Това, което се разбира от този хадис, е, че всеки, който стане причина да се извърши някое дело е като негов извършител. Тоест, ако делото е добро, посредникът-човек, станал причина за него, получава същата награда каквато и извършителят.
И обратното, ако човек стане причина да се извърши злина, то тогава той получава същия грях какъвто и самият извършител.

 

Vaprosi İslam

In order to make a comment, please login or register