ВИДОВЕ НАМАЗ

The Answer

Dear Brother / Sister,

 Намазите главно са три вида:

1) Задължителни - фарз намази.

(Защо се молим по пет пъти на ден?)

2) Необходими - ваджип намази.

3) Незадължителни - нафиле намази.

(Каква е ползата и значението на молитвата?)

"А" ФАРЗ НАМАЗИ:

Това са петократният намаз, петъчният намаз и намазът при погре­бение (намаз за покойник) Петократен намаз:

1) СУТРЕШЕН НАМАЗ: СЪСТОИ СЕ ОБЩО ОТ 4 РЕКЯТА.

2 рекята сюннет,

2 рекята фарз.

2) ОБЕДЕН НАМАЗ: Състои се общо от 10 рекята.

4 рекята първи сюннет,

4 рекята фарз,

2 рекята последен сюннет.

3) СЛЕДОБЕДЕН НАМАЗ: Състои се общо от 8 рекята.

4 рекята сюннет,

4 рекята фарз.

4) ВЕЧЕРЕН НАМАЗ: Състои се общо от 5 рекята.

3 рекята фарз,

2 рекята сюннет.

5) НОЩЕН НАМАЗ: Състои се общо от 10 рекята.

4 рекята първият сюннет,

4 рекята фарз,

2 рекята последен сюннет,

3 рекята Витир намаз,

 

Освен петократния намаз, още и следните намази са фарз:

 

1) ПЕТЪЧЕН НАМАЗ: Състои се общо от 10 рекята.

4 рекята първият сюннет,

2 рекята фарз,

4 рекята последен сюннет.

2) ДЖЕНАЗЕ НАМАЗ (НАМАЗ ЗА ПОКОЙНИК)

"Б" ВАДЖИП НАМАЗИ:

1) ВИТИР НАМАЗ: Състои се общо от 3 рекята. 

2) НАМАЗЪТ НА РАМАЗАН БАЙРАМ: Състои се общо от 2 рекята.

3) НАМАЗЪТ НА КУРБАН БАЙРАМ: Състои се общо от 2 рекята.

"В" НАФИЛЕ НАМАЗИ

Извън фарз и ваджип намазите, останалите се наричат "нафиле на­мази".

Нафиле намазите се делят на две:

1) Нафиле намази, които се кланят свързано с фарз намазите: Това са сюннетите, които се кланят преди и след фарзовете, както и

теравих намазът, който се изпълнява всяка вечер през месец рамазан и е един Мюеккед сюннет       (Мюеккед сюннет - сюннет който се е изпълнявал винаги от Пратеника на Аллах(с.а.с) освен когато е бил болен или на път, такива сяннет намази са също 2 рекята на сутрешния намаз (като тези 2 рекята не пропускал дори когато е бил на път или болен), 4 рекята от първия сюннет на обедната молитва както и 2 послендни сюннета на обедния намаз, 2 рекята сюннет на вечерната молитва, и последните 2 рекята сюннет на нощния намаз.

2) Нафиле намази, които се кланят несвързано с фарз намазите:

Те се наричат още Мюстехаб или Мендуп намази. Това са намази, които се правят при някои случаи, за да се спечелва севап (благодеяние).

Vaprosi İslam

Автор:
Vaprosi İslam
Subject Categories:
Read 8.827 times
In order to make a comment, please login or register
SIMILAR QUESTIONS
THE MOST ASKED QUESTIONS