Господ Бог ни праща бедите, а злините направо вече ни втръсват. Това не е ли посегателство спрямо невинните, още повече по отношение на животните?

The Details of the Question

***

The Answer

Dear Brother / Sister,

 

 

(((ЧЕТВЪРТИ ЛЕК

Болни човече, който се оплакваш, знай, че нямаш право на това, а трябва да си признате­лен и трябва да си търпелив, защото твоето би­тие, твоите органи и системи не ти принадлежат - не си ги произвел сам и не си ги купил от ни­коя фирма или завод. Следователно те са чужда собственост. Владетелят на тези неща се разпо­режда във владението си, както желае. Това бе изложено с пример в Двайсет и шесто слово, посветено на съдбата. Ето примера.

Богат и изкусен производител възлага на ня­кой бедняк срещу определено възнаграждение да работи за него един час като модел. За да по­каже изящното си производство и значимото си богатство, той облича човека във везана риза, която сам е ушил, и в бляскава инкрустирана одежда, изтъкана от него с изключителна красо­та и майсторство. Творецът работи над произве­дението си, демонстрира различни положения и форми, за да разкрие чудесата на своето изкуст­во и шедьоврите на своя талант - реже, подме­ня, удължава, скъсява и т.н. Как мислиш, има ли право този нает бедняк да каже на твореца май­стор: "Изморяваш ме, обременяваш ме, притес­няваш ме, като искаш ту да се наведа, ту да се изправя. Със своето рязане и скъсяване разва­ляш бляскавото изящество на ризата, която кра­си снагата ми и разхубавява тялото ми. Ти ме угнетяваш и не си справедлив към мен."))) 

 

            За по-подробна информация, ви препоръчваме да посетите нашия сайт и да прочетете книгата, озаглавена „Хасталар Рисалеси” („Послание до всеки болен и изпаднал в беда”), написана от ислямският учен Бедиюззаман Саид Нурси.

 

Vaprosi İslam

In order to make a comment, please login or register