Често повтаряните заблуди относно Създателя - Част първа "Природата"

   "Най-наложителната причина трактатът да бъде написан е, че усетих остра атака срещу Све­щения Коран, както и отвратително изопачаване и фалшифициране на истините за вярата, обвързване на атеизма с природата и лепване на етикета "суе­верие" на всичко, което ограничените им и гнили умове не...

Кога Аллах ( дж.дж. ) отговаря на молитвите, т.е. откликва към зова?

   ((Пeто положение)) Както вярата изисква да се отправя зов и го превръща в решаващо средство и посредник за връзка между вярващия и неговия Господ, и както чо­вешката природа силно жадува и копнее за Него, така и Аллах, Преславният и Всевишният, призовава  към същото нещо.

    "Кажи: "Не...
Какво губи човек, който не се уповава на Всевишния Аллах (дж.дж.)?

Както вярата е...

Каква е разликата между живота на вярващия и неверника?

((Второ положение))  Както вярата е светлина, която озарява човека, придава му сияние, разкрива всички Божии писа­ния в него и го кара да ги прочете, така тя озарява също и вселената и спасява миналите и идните векове от непрогледните мрачини.

...
Каква е функцията на вярата у човека? Защо вярата превръща човека в толкова ценно създание и как неверието го унизява?

 "Ние сътворихме човека с превъзходен об­лик. После го отхвърляме най-унизен от уни­зените, освен онези, които вярват и вършат праведни дела. За тях има безспирна награ­да." (Коран, 95:4-6)

...
Каква е мъдростта вложена в болестите?

Ето един откъс от...

Молитвата по пет пъти на ден не е ли малко прекалено? Как бихме могли да се молим толкова пъти на ден, без да ни дотегне от това?

 “За вярващите молитвата е предписание в определено време.” (Коран, Сура Жените: 103)   

Веднъж един човек, голям по възраст, тяло и положение, ми каза: “Отслужването на молит-вата е хубаво...

Защо ни е повелено да се молим по пет пъти на ден? Какво всъщност представляват часовете, отредени за молитви?

 “Прославяйте Аллах, когато замръквате и когато осъмвате! За Него е прославата на небесата и на земята и по мрак, и по пладне!” (Сура Ромеите, 17-18)

Питаш ме, братко, за мъдростта, вложена...

„,Какво би представлявало състоянието на човешкото общество, ако ги нямаше религиите по света?”

 

“Няма друг Бог освен Него – Вечноживия, Вездесъщия...” (Коран, Сура Кравата: 255)

“Ислямът е религията при Аллах.” (Коран, Сура Родът на Имран: 19)

...
„Какви са ползите от уповаването в Господа, от молитвата, смирението, търпението и отправянето на благодарност?”

 “Повярвах в Аллах и в Сетния ден.”  

Ако желаеш да разбереш как вярата в Аллах и в Сетния ден са двата най-скъпоценни ключа, които разкриват на човешкия дух талисмана на битието и неговата тайна, и отключват пред него вратата на щастието и радостта; и как ако...