„Какво печелим, когато живеем по начина, повелен ни от Бог? Какво губим, когато правим нещата, които Той ни забранява?”

 “Аллах изкупи от вярващите душите и имотите им , за да е техен Раят.” (Коран, Сура Покаянието: 111)

Ако искаш да разбереш колко изгодна и благородна търговия е това, човек да продаде душата и имота си на Всевишния Аллах, да Му служи и да бъде воин по Неговия...

Правилно ли е да пренебрегваме молитвата заради натовареното ни ежедневие?

 “Аллах е с богобоязливите и с благодетелните.” (Коран, Сура пчелите: 128)

Ако искаш да видиш, че отслужването на мо-литвите и избягването на големите грехове е същинска, подхождаща на човека функция, и че то е естествен резултат от сътворяването му, и е в...

„Наистина ли е много трудно извършването на молитва?”

 “Молитвата е опората на религията. ”

Ако искаш да узнаеш значението и стойността на молитвата, и колко лесно е тя да бъде получена, и колко малко се изисква, за да бъде придобита, и че който не я отслужва и не й отда-ва полагащото й се по право, е слабоумен и...

Какво е значението на молитвата?

 “О, хора, служете на своя Господ...” (Сура Кравата: 21)

Ако искаш да разбереш колко велика доходна търговия и огромно щастие е богослуженето, и каква значителна загуба и неизбежна гибел е...

„С какво ни дарява религията?”

  “...които вярват в неведомото...” (Коран, Сура Кравата: 2)

Ако искаш да узнаеш какво щастие и благодеяние и каква сладост и покой се крият във вярата, чуй този кратък разказ.

...
Бисмиллах (“С името на Аллах!”) е начало на всяко благо и първоизвор на всяко важно нещо.

 Бисмиллах (“С името на Аллах!”) е начало на всяко благо и първоизвор на всяко важно нещо, затова и ние започваме с него. Знай, душа, че както тези добри и благословени думи са девиз на Исляма, така те се произнасят от всички творения на съответния им език.

...